1394/04/31 33°C
Skip Navigation Links
مركز زبان » آزمون ها » آزمون ها رسمي » Tolimo

توليمو يا TOLIMO، مخفف The Test of Language by the Iranian Measurement Organization مي باشد كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور طراحي و اجرا مي شود كه در واقع آزموني استاندارد براي تعيين سطح دانش زبان انگليسي مي باشد.

نمره هر قسمت آزمون در مقياس معمول محاسبه و ده برابر ميانگين اين نمرات به عنوان نمره كل منظور مي شود. دامنه نمره كل از ۳۱۰ تا ۶۷۷استنمره بالاتر از ۶۰۰ عالي، بين ۵۲۰ تا ۵۹۹ خوب، بين ۴۸۰ تا ۵۱۹ متوسط و كمتر از۴۷۹ضعيف تلقي مي شود.

لازم به ذكر است كه بخش نوشتاري نمره جداگانه دارد و نمره آن بين ۱ الي ۶ مي باشد كه در كنار نمره كل در كارنامه درج مي شود

دانشگاه پرديس به عنوان تنها برگزار كننده اين آزمون در جزيره كيش مي باشد. زمان برگزاري اين آزمان در پاييز 1396 به شرح ذيل مي باشد:

پنجشنبه 1396/07/27

پنجشنبه 1396/09/23

پنجشنبه 1396/11/26

براي ثبت نام بر روي لينك زير كليك كنيد


براي اطلاع از نتيجه آژمون بر روي لينك زير كليك كنيد 

http://tolimo.sanjesh.org/result/


براي اطمينان از زمان اين آزمون بر روي لينك كليك كنيد