1394/04/31 33°C
Skip Navigation Links
مركز زبان » آزمون ها » آزمون ها رسمي » MSRT

 آزمون MSRT در واقع همان MCHE است كه توسط اداره بورس و امور دانشجويان خارج وزارت علوم نام آن تغيير پيدا كرده است. اما تفاوتي در آزمون ايجاد نشده است و كليه سرفصل ها مانند قبل در قالب چهار مهارت شنيداري، درك مطلب، لغت و ساختار مورد آزمايش قرار مي گيرد. مدرك اين آزمون تنها در داخل كشور اعتبار دارد.

براي قبولي در آزمون زبان دكترا يا همان MSRT بايد توانايي خود را در چهار مهارت Structure، Listening، Reading وVocabulary تقويت كنيد.

اين آزمون از سه قسمت تشكيل شده است:

1- Listening Comprehension: شامل 30 تست مي باشد.

اين قسمت از 30 تست تشكيل شده است و در آن از مكالمات كوتاه (Short Conversation) استفاده مي شود كه در آن دو نفر يك مكالمه كوتاه انجام داده و سپس سوال پرسيده مي شود. بايد توجه داشته باشيد براي پاسخگويي به سوالات اين بخش بايد روي صحبتهاي نفر دوم بيشتر توجه نمود.

2- Structure and Written Expression: اين قسمت شامل 30 تست مي باشد كه 15 مورد آن مربوط به Structure و 15 تست ديگر مربوط به Written Expression مي باشد.

3- Reading Comprehension: از 40 تست تشكيل شده كه معمولا شامل 4 متن جداگانه مي باشد.

بخش شنيداري

30 پرسش

30 دقيقه

بخش ساختار

30 پرسش

20 دقيقه

درك مطلب و لغت

40 پرسش

50 دقيقه

كل

100 پرسش

100 دقيقه

- در آزمون MSRT نمره منفي لحاظ نميشود.

دانشگاه پرديس به عنوان حوزه اين آزمون سالانه به برگزاري اين آزمون مي پردازد. تاريخ برگزاري در پاييز 1396/10/08 مي باشد. براي اطلاعات بيشتر به اين آدرس مراجعه فرماييد http://msrt-exam.saorg.ir/