1402/01/03 33°C
Skip Navigation Links

اداره رفاه

دانشجويي و فرهنگي » اداره رفاه

اداره رفاه

اداره رفاه دانشجويان خدمات زير را به دانشجويان ارائه مي‌دهد:

·         حج عمره دانشجويي

·         ازدواج دانشجوئي

·         واحد تكثير و فروشگاه كتاب

·         كار دانشجوئي جهت دانشجويان متقاضي كار

·         مشاوره در مورد تهيه مسكن براي دانشجويان متقاضي

·         بيمه حوادث دانشجويي