1402/03/20 33°C
Skip Navigation Links
مركز زبان » كالج زبان (آموزشهاي آزاد) » دوره هاي عمومي » دوره زبانهاي خارجي » دوره زبان تركي استانبولي

دوره زبان تركي استانبولي

آزمون تسلط بر زبان تركي استانبولي TYS

آزمون تسلط به زبان تركي Turkish Proficiency Exam كه به هر دو نام TYS و TPE شناخته ميشود، براي سنجش توانايي ارتباط برقرار كردن متقاضيان به زبان تركي برگزار ميشود. اين آزمون مطابق با چارچوب مشترك مرجع اروپايي زبان ها يا همان استاندارد CEFR برگزار ميشود. آزمون TPE به منظور ارزيابي مهارت زبان افرادي كه تركي را به عنوان يك زبان خارجي يا بومي ياد مي گيرند تهيه شده است. آزمون TPE از اهميت بسزايي برخوردار است زيرا نه تنها با تسهيل روند ثبت نام به جذب دانشجويان خارجي به تركيه كمك مي كند، بلكه ارزيابي و ثبت نام/ پذيرش اين دانشجويان را با ارائه ابزاري مؤثرتر براي ارزيابي تسهيل مي كند.


سطوح CEFR  زبان تركي استانبولي


TYS A1
TYS B1 TYS C1
TYS A2
TYS B2 TYS C2TYS A1

شما بعد ازقبولي در اين دوره قادرخواهيد بود : 

كلمات شناخته شده و جملات بسيار ساده را هنگامي كه آهسته و واضح گفته مي شوند را به راحتي بفهميد.

سوالات ساده را بپرسيد و به سوالات ساده بدون رويارويي با هيچ مشكلي پاسخ دهيد.

متني كوتاه در يك كارت پستال بنويسيد و فرم هاي ساده را پر كنيد.


 

TYS A2
شما بعد ازقبولي در اين دوره قادرخواهيد بود :

♦    متداول ترين كلمات و جملات منفرد را درك كنيد.

مكالمه و تماسي تلفني كوتاه داشته باشيد و در شرايط ساده و روتين با ترك زبانان ارتباط برقرار كنيد.

♦  يادداشت كوتاه و نامه هاي شخصي و ساده بنويسيد.


TYS B1

 شما بعد ازقبولي در اين دوره قادرخواهيد بود :


در صورت استفاده شمرده ترك زبانان از زبان استاندارد تركي استانبولي، نكات اصلي مكالمه را درك كنيد.

متون و نامه هايي را كه به زبان روزمره پركاربرد نوشته شده اند بخوانيد و درك كنيد.

در مكالماتي كه با موضوعشان آشنايي داريد به راحتي شركت كنيد.

با جملات ساده و منسجم صحبت كنيد و برنامه ها و نظرات خود را به راحتي را بيان كنيد.

در مورد موضوعاتي كه به آنها آشنايي داريد متون كوتاه و منسجم بنويسيد.


TYS B2

شما بعد ازقبولي در اين دوره قادرخواهيد بود :

صحبت هاي طولاني تر را درك كنيد و حتي بحث هاي پيچيده اي كه موضوعشان برايتان آشنا هستند را دنبال كنيد.

نثر معاصر را بخوانيد و درك كنيد.

در مكالمات شركت كنيد و به راحتي و روان ارتباط برقرار كنيد.

نظرتان را در مورد علاقه تان به اشتراك گذاريد.

متن هاي واضح و دقيق در مورد موضوعات مختلف بنويسيد.


TYS C1

شما بعد ازقبولي در اين دوره قادرخواهيد بود: