1402/03/20 33°C
Skip Navigation Links

دوره زبان روسي

  

نام آزمون بين‌المللي زبان روسي در زبان روسي:

Тест по русскому языку как иностранному or ТРКИ

نام آزمون بين‌المللي زبان روسي در زبان انگليسي:

Test of Russian as a Foreign Language or TORFL

يك آزمون استاندارد در 6 سطح مي‌باشد كه زير نظر وزارت علوم روسيه برگزار مي‌گردد.

سطوح CEFR  زبان روسي

TEL / A1

شما بعد ازقبولي در اين دوره قادرخواهيد بود :

       كلمات ساده و اصطلاحات روزمره را كه در مورد خودتان ، خانواده و محيط عيني اطرافتان باشند را بفهميد به شرطي كه فرد به آرامي و شمرده حرف بزند.

       كلمات و اسامي ساده و عادي و همچنين جملات بسيار ساده مثلا در اطلاعيه ها (تبليغات ) و كاتولوگ ها را بفهميد.

       خيلي ساده وارد ارتباط شويد به شرطي كه مخاطب حاضر باشد جملاتش را آرام ادا كند و حتي آنها را به تركيبي ديگر تكرار نمايد و شما را در ساختن جملات كمك نمايد.

       در مورد مسايل ساده سوال كنيد. مثلاً در مورد چيزي كه بلافاصله به آن احتياج داريد و به سوالات پرسيده شده در اين زمينه ، قادر هستيد پاسخ دهيد.

       جملات و اصطلاحات ساده را براي توصيف محل زندگي و افراد پيرامونتان بكار ببريد


TBL / A2

شما بعد ازقبولي در اين دوره قادرخواهيد بود :

       موضوعات مهم در گفت وگو هاي روزمره را متوجه شويد. به علاوه آنچه كه در راديو يا تلفن مي شنويد را متوجه شويد.

       اطلاعاتي كه در مقاله ها ي كوتاه روزنامه ها و مجلات و تبليغات مربوط به زندگي روزمره و اطلاعاتي كه در بورد اعلانات مكان هاي مختلف نوشته مي شوند را بفهميد.

       بعد از اتمام دوره زبان روسي مقدماتي سطح A2 مي توانيد فرم هاي مورد نياز در فروشگاه ها، بانك ها و يا ادارات را پر كنيد.

       خود را به طور كامل معرفي كنيد و با ديگران در مورد زندگي شخصي و علايق خود گفتگو كنيد.

       براي توافق در موضوعي با ديگران مذاكره نماييد.


TORFL-I / B1

شما بعد ازقبولي در اين دوره قادرخواهيد بود :

       در صورت استفاده از زبان و لهجه استاندارد در زمينه موضوعات معمول مانند شغل، مدرسه، اوقات فراغت و اطلاعات مهم را به سادگي متوجه شويد.

       در سفرهاي خود به كشورهاي آلماني زبان، اكثر نيازهاي روزمره خود را برطرف كنيد.

       بعد از پايان دوره زبان روسي متوسطه سطح B1 قادر خواهيد بود نظر شخصي خود را به شكل كامل و قابل درك در زمينه موضوعات معمول و شخصي بيان كنيد.

       در مورد اتفاقات و تجارب خود در گذشته، آرزوها و اهداف خود در آينده به شكل قابل درك بنويسيد و صحبت كنيد


TORFL-II / B2

شما بعد ازقبولي در اين دوره قادرخواهيد بود :

       محتواي موضوعات مهم همراه با جزئيات به عنوان مثال در يك گفتگوي راديويي يا تلويزيوني را متوجه شويد و اطلاعات مهم را درك كنيد.

       محتواي متن هاي پيچيده و تخصصي, چه كوچك ( مانند يك آگهي ) چه بزرگ و طولاني را متوجه شويد و در مورد آن نظر ارائه كنيد و يا خلاصه نويسي كنيد.

       بعد از اتمام دوره زبان روسي متوسطه سطح B2 مي توانيد در مورد موضوعات تخصصي و پيچيده با رعايت كامل قوائد دستوري پيشرفته بنويسيد.

       متن هاي داراي اشكال ديگران را تصحيح كنيد.

       در مورد موضوعات تخصصي و پيچيده با رعايت كامل قوائد دستوري صحبت كنيد و نظرات شخصي خود را نيز بيان كنيد.

       در گفتگوهايي با موضوعات پيچيده به صورت فعال حضور داشته باشيد و نقطه نظرات خود را به خوبي بيان كنيد.

TORFL-III / C1


شما بعد ازقبولي در اين دوره قادرخواهيد بود :

       برنامه ها و گفتگوهاي طولاني راديويي و تلويزيوني را بدون هيچ سختي متوجه شويد.

       متن هاي پيشرفته با موضوعات تخصصي را درك كنيد و در مورد آن ها نظر تخصصي ارائه كنيد.

       مقالات كوتاه در زمينه ي موضاعات پيچيده و تخصصي ارائه كنيد.

        به طور ناگهاني و به شكل روان در مورد موضوعات مختلف نظرات و تفكرات خود را بيان كنيد و كنفرانس ارائه دهيد.


TORFL-IV / C2


شما بعد ازقبولي در اين دوره قادرخواهيد بود :

       عملا آنچه را مي خوانيد يا مي شنويد بدون هيچگونه مشكلي متوجه شويد.

       اطلاعات كتبي يا شفاهي از منابع مختلف را جمع بندي كرده و در اين مورد دلايل يا توضيحات مربوطه را به گونه اي پيوسته بيان نماييد.