1402/01/03 33°C
Skip Navigation Links
مركز زبان » كالج زبان (آموزشهاي آزاد) » زبان انگليسي با اهداف ويژه » زبان انگليسي با اهداف شغلي

   دوره هاي زبان انگليسي با اهداف ويژه English for Specific Purposes

 هدف و انگيزه يادگيري زبان انگليسي در افراد مختلف براساس تفاوت ها و نيازهاي شخصي متفاوت است. شايد براي يك كارمند يادگيري كه به ندرت وقت تماشاي ها را دارد دانستن نام فيلم ها يا لغات مربوط به آن در اولويت واژگان مورد نظر قرار نگيرد و تنها نياز به يادگيري زبان انگليسي مورد نياز در محيط كار خود  داشته  باشد. يا شايد يك دانشجو زمان محدودي براي نگارش پايان نامه خود به زبان انگليسي دارد و نيازمند آشنايي با اصول نوشتار زبان انگليسي باشد و اولويت وي يادگيري مكالمه نباشد. با توجه به نيازهاي متفاوت افراد براي يادگيري زبان انگليسي، كالج زبان علاوه بر  ارائه دوره هاي زبان انگليسي عمومي اقدام به ارائه دوره هاي زبان انگليسي با اهداف ويژه نموده است. اين دوره ها براساس نياز متقاضيان و با استفاده از جزوه هاي تهيه شده توسط كالج زبان پرديس برگزار خواهند شد.  دوره هاي زبان انگليسي باه اهداف ويژه در سه گروه ارائه خواهند شد:

1.      دوره هاي زبان انگليسي با اهداف شغلي

2.      دوره هاي زبان انگليسي با اهداف آكادميك

3.      دوره هاي زبان انگليسي با اهداف تفريحي و سياحتي


 

 

كالج آموزش هاي آزاد زبان به منظور فراهم سازي بستر مناسب براي يادگيري زبان انگليسي با توجه به نيازهاي شغلي افراد  و با توجه به اهميت توانايي ارتباط مؤثربه زبان انگليسي اقدام به برگزاري دوره هاي متنوع انگليسي با اهداف شغلي با توجه به نياز مشاغل كارآمد در جزيره كيش و سطح ملي نموده است. در اين دوره ها افراد با در نظر گرفتن حوزه شغلي كه به آن علاقه داشته يا در آن مشغول به فعاليت مي باشند يكي از دوره ها را انتخاب مي نمايند و پس از آزمون تعيين سطح در صورتي كه توانايي آنها با سطح همكلاسيان و كلاس همخواني داشته باشند در كلاس ها ثبت نام مي نمايند. در صورت وجود تفاوت ميان سطح يكي از افراد با ديگر متقاضيان يه ايشان كلاس هاي پيش نياز يا هم نياز معرفي مي گردد كه علاوه بتواند توانايي زباني خود را ارتقاء بخشد. براي مثال شخصي خواستار شركت در دوره فروشندگي مي باشد اما سطح زباني آن بسيار پايين تر از ديگر داوطلبان است. از ايشان خواسته مي شود يا در سطح Basic زبان عمومي ثبت نام نمايد يا در دوره گرامر 1 و واژگان 1.

1.      دوره هاي زبان انگليسي با اهداف شغلي به شرح ذيل مي باشد:

2.      English for Tourism and Hospitalityزبان انگليسي براي گردشگري و هتلداري

3.      English for Police Force زبان انگليسي براي نيرو انتظامي

4.      English for Hospital زبان انگليسي براي بيمارستان

5.      English for Office زبان انگليسي براي ادارات

6.      English for Managers زبان انگليسي براي مديران

7.      English for Bank clerks زبان انگليسي براي كارمندان بانك

8.      English for Salespeople زبان انگليسي براي فروشندگان

9.      English for Receptionistsزبان انگليسي براي پذيرش هتل ها و مراكز اقامتي و اداري

10. English for Caretakers زبان انگليسي براي مستخدمان و پرستاران خانگي

11. English for Insurance Offices زبان انگليسي براي دفاتر بيمه

12. English for Restaurants and Cafesزبان انگليسي براي رستوران ها و كافي شاپ ها 

13. English for Life Guards  زبان انگليسي براي نجات غريقان


جهت كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام با ما تماس حاصل فرماييد:

💻📧:      college@kish.sharif.edu
☎️: 07644422299 👈🏾 داخلي 306